Betaling

 

Betaling for barn 0-3 år 2024

Betaling er alle 12 måneder og dækker alle omkostninger til løn, ferie, pension, økologisk mad, bleer, solcreme, legetøj, materialer, rengøring og vedligehold. Beløbet er skattepligtigt for børnepasser.

Betalingen betales forud og skal være indsat sidste bankdag i den foregående måned og til disposition for børnepasser senest d. 1. i måneden.

Der ydes søskendetilskud ved henvendelse til Pladsanvisningen i Skanderborg Kommune.

Det kommunale tilskud såvel som egenbetalingen reguleres hvert år i november.

 

Egenbetaling                2.915 kr/md

Kommunalt tilskud     7.235 kr/md

Betaling i alt            10.150 kr/md