Betaling

 

Betaling for barn 0-2 år 2023

Betaling er alle 12 måneder og dækker alle omkostninger til løn, ferie, pension, økologisk mad, bleer, solcreme, legetøj, materialer, rengøring og vedligehold. Beløbet er skattepligtigt for børnepasser.

Betalingen betales forud og skal være indsat og til disposition for børnepasser senest d. 1. i måneden.

Der ydes søskendetilskud ved henvendelse til Pladsanvisningen i Skanderborg Kommune.

Det kommunale tilskud såvel som egenbetalingen reguleres hvert år i december.

Egenbetaling
Kommunalt tilskud
Betaling i alt for et barn
2628 kr/md
6772 kr/md
9400 kr/md