Opstart/ overgange

 

Selve opstarten aftales individuelt med jer og med udgangspunkt i jeres barns væsen og jeres muligheder. Vi bestræber os på at gøre tilvænningsfasen så blid som mulig både for jeres eget barn og for den eksisterende børnegruppe. De bedste betingelser for en god start og tilknytning jeres barn og os imellem skabes i samklang med jer.

Små forbesøg her er en forberedelse vi klart anbefaler. At I om muligt kommer på små ugentlige besøg en til to måneder før opstart. På den måde bliver jeres barn godt bekendt med os, de andre børn og rammerne sammen med jer. Mulighed for besøg vil altid være et sted ca. mellem kl. 9.30 og 10.30, som vi aftaler. Har vi opstart af andet barn måneden før jeres barn starter, inviterer vi på besøg i den udstrækning det kan lade sig gøre og altid med hensyn til det nyopstartede barn. Vi tilbyder også altid et hjemmebesøg inden opstart, hvor jeres barn oplever os på sin egen hjemmebane for på den måde at bygge bro.

Der er mange andre vigtige forberedelser I kan gøre jer, inden jeres barn starter her, blandt andet at jeres barn er vant til og glad for at sove i barnevogn. Er jeres barn vant til at blive lagt i barnevogn fra helt spæd, vil det være nemmere end ved tilvænning kort før opstart. Det er ydermere en rigtig god ide at vænne jeres barn til, at det ikke skal rulles i søvn. Hvis I kører meget tur under barnets lur i barselstiden, kan det derfor være en god ide, at lade barnet falde i søvn inden I begynder på gåturen med barnevognen.

Har I mulighed for at vænne jeres barn til at blive passet af familie en gang imellem inden opstart, er det også en god forberedelse.

En masse Borte, tit, tit- lege derhjemme inden opstart er også en rigtig god forberedelse for jeres barn. Jo tættere barnet nærmer sig 1 års-alderen, jo mere bevidst bliver barnet, når mor eller far er væk og vil reagere.

Når vi tager hul på den reelle opstarts periode, vil vi bede jer om at være opmærksomme på vigtigheden af, at det er den samme forælder, der kommer og går med jeres barn i de første uger og indtil jeres barn er tryg her. Vær også opmærksomme på, at jeres barn helst kommer hver dag den første måned, så der ikke sker brud i tilvænningen af at komme her. Eller som minimum at I ved afkortning af en uge, afkorter op til eller i forlængelse af weekenden. Sæt gerne god tid af til opstart. Sygdom i barnets første tid her, kan hurtigt afbryde en indkøring, så det er godt hvis I har et par uger eller tre til at være fleksible. Dernæst vil vi anbefale at I i opstartssfasen og om muligt i de efterfølgende uger af barnets første tid her, har så rolige weekender som muligt, så jeres barn bliver fyldt godt op af familie- og hjemmetid i weekenderne uden for meget stimuli, sådan så barnet har overskud til at vænne sig til sin nye hverdag. Det er stort at komme hjemmefra og ud af “hjemme-boblen”.

Fra opstart og i den første tid anbefaler vi at der bliver bygget på fra dag til dag i varigheden af barnets dag her. Som forælder er det godt at være et fikspunkt for barnet på den måde, at forælderen opholder sig et fast sted her, så barnet ved hvor forælderen er og kan søge ud og vende tilbage til tryg favn og på den måde gå til og fra sin forælder, som et midtpunkt i en stjerne. Besøgene forsøges korte i starten, så det ikke er for overvældende at skulle være af sted hver dag. Efterhånden som jeres barn er tryg her med jer, vil det som regel søge længere og længere væk og ud på eventyr velvidende at mor eller far er på sin faste plads. Når den tryghed indfinder sig kan jeres barn efterhånden være med til fx samling alene samtidig med at mor eller far enten bliver siddende i legeværelset eller efter en lille afsked går ud i bilen. Går det godt sådan kan vi begynde at jeres barn prøver at være her længere og længere tid alene. De første gange ganske kort, så jeres barn oplever afsked, og at mor eller far kommer hurtigt igen. Det er vigtigt at barnet efterhånden oplever Æblestjernen som sit sted, og at barnet gradvist er her mere og mere på “egen hånd”. Først når mor eller far er helt ude af billedet, vil vi for alvor kunne knytte bånd med jeres barn, da et barn kun kan være knyttet til en voksen af gangen – nogle børn mere end andre. Når jeres barn efterhånden kan være her mere og mere uden mor eller far, vil vi – afhængigt af barnets alder, gemyt og behov – bruge slynge til at knytte bånd, indtil vi mærker at barnet er klar til at være mere og mere med iblandt de andre børn på gulvet. Afhængigt af alder ved opstart vil barnet som regel have brug for to lurer her og måske allerede ved ankomst om morgenen. Da vil vi sammen med jer putte jeres barn, hvor I kan forberede jeres barn på at Bodil/ Flemming tager det op, når det vågner. Vær opmærksom på at tilvænning til en ny hverdag hjemmefra kan tage længere tid, hvis jeres barn er over et år gammel ved opstart. Har vi opstart af flere børn tæt på hinanden, vægter vi at have cirka en måned imellem, så jeres barn som minimum har en måneds tid til at falde på plads, inden et nyt barn eventuelt starter op.

Det kan i nogle tilfælde være en god ide, at det er far der er med barnet i indkørings-/ tilvænningsperioden. Vi anbefaler, at I gør jer realistiske overvejelser og mærker godt efter, hvad der er bedst at gøre, så indkøringen bliver så blid som mulig for jeres barn. Vi anbefaler ligeledes, at det er samme forælder, der er med barnet den første uge eller to, og hvis barnet hurtigt er her på egen hånd, om muligt kan blive afleveret af samme forælder i barnets første uger her.

I tilvænningsperioden vægter vi tæt dialog med jer forældre højt, men i lige så høj grad efterfølgende. Skulle jeres barn være ked af det ved afsked, sender vi altid en sms hurtigst muligt efter, når barnet er faldet til ro. Vi anbefaler altid, at I får taget godt afsked med jeres barn – et kæmpe kram barnet kan mærke længe efter I er gået – og fortæller at Bodil/ Flemming passer på ham/ hende nu og at I kommer senere og henter. Det er rigtig vigtigt, at I får sat ord på, så barnet får at høre og fornemmer, at alt er som det skal være og at I sætter ord på, at I kommer igen. Lige så vigtigt er det at mærke mor eller far med en rigtig god krammer og et smil og evt. vink i vinduet. Føler I jer som forældre trygge, så gør barnet det også. Er der gråd ved afsked og I har tid til at berolige barnet inden farvel, så er det nummer et. Vi står klar til at tage over.

Ved pludselig opstået sygdom eller hvis barnet bare skulle være rigtig ked, så kontakter vi jer selvfølgelig med det samme.

Overgang til børnehave 

Når vi når til den tid, hvor I har fået tildelt en børnehaveplads til jeres barn, vil vi så vidt det er muligt aftale besøg med børnehaven i månederne op til børnehavestart. Vi vil ligeledes sammen med jer aftale overdragelsessamtale med børnehaven, så vi får jeres barn godt videre i børnehave. Det foregår som regel ved, at vi inviterer jer forældre og de pædagoger vi skal overdrage til, til et besøg her hos os. Det varer som regel en times tid og foregår i tiden, hvor børnene sover lur.

Skulle I ikke få opfyldt jeres første prioritet af børnehave, men få en opstartsdato nogle måneder senere, så kan I muligvis udvide jeres barns tid her. Spørg hellere end gerne. Vi vil gerne bakke op om, at I får den ønskede børnehaveplads. Vi kan selvfølgelig ikke garantere noget, da det afhænger meget af at I spørger i god tid (helst 6 måneder før) og hvordan ventelisten ser ud. Og så vil det også altid være en helhedsvurdering ud fra børneflokkens sammensætning og trivsel, men spørg endelig. Husk i øvrigt på at en plads her varer til og med den måned barnet fylder tre år. Det betyder at jeres barn først skal skrives op til en børnehaveplads fra den måned, det fylder tre år og en måned.

Når vi nærmer os den sidste tid vil vi undgå at tale for meget om det der skal ske, da børn er så meget i nuet, at fremtiden og det der skal ske senere (børnehave) er for diffust. Vi kan i stedet for have lidt snakke om, hvad man laver i børnehaven og hvad de voksne hedder, gerne ifb. at vi måske har været heldige at have været på besøg der. Den sidste dag i Æblestjernen vil I forældre og eventuelle søskende altid blive inviteret til eftermiddagshygge med kage, frugt og saft. Vi har ikke en difinitiv afslutning, men siger selvfølgelig altid på gensyn ved farvel, og håber vi kan støde ind i hinanden i lokalområdet, eller at I kommer forbi en eftermiddag. Tidligere børn og familier er altid velkommen til at besøge os.