Sygdom

 

Bliver en af os passere syge, er I selv ansvarlige for at finde alternativ løsning. Det er derfor af stor vigtighed, at I selv er fleksible eller at I har et netværk, der kan træde til. I dagligdagen fungerer vi begge to normalt som en samlet enhed om børnene, men bliver den ene af os syg, vil det være de børn der er skrevet op under den pågældende, der må finde alternativ pasningsløsning. Er passer syg mere end en dag, vil vi forsøge at tilgodese alle familier, og lade alle familier skiftes til at få pasning. Vi vikarierer på den måde for hinanden.

Bliver jeres eget barn syg, kommer det selvfølgelig først tilbage, når det er helt frisk til at være sammen med andre igen. Vi læner os op ad Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som anbefaler mindst et døgn frisk for små børn inden raskmelding, så immunforsvaret er godt oppe at køre igen og for at undgå sygdom i Æblestjernen.

Vær opmærksom på at vi ikke tager imod børn samme dag, som barnet er blevet vaccineret. Vi vil derfor bede jer om at få tid til vaccination sidst på dagen og gerne op til en weekend.