ledige pladser

 

Vi tilbyder nedenstående pladser – kun fuldtidspladser – og søger som udgangspunkt børn i alderen mellem 11 mdr. og 1,5 år:

Oktober/November 2024

Januar 2025

Marts 2025

April 2025

Vi anbefaler, at I skriver jeres barn op i god tid til vores ledige pladser. Pladssituationen kan dog ændre sig, hvis en familie fx flytter. Så selvom jeres behovsdato ikke matcher vores ledige pladser, kan I med fordel alligevel skrive jeres barn op til den behovsdato/-er I har. Skulle vi få en uventet ledig plads, der matcher jeres behov, vil vi kontrakte jer.

Ved opskrivning send os blot en e-mail med jeres barns fødselsdato, behovsdato for pasning, adresse, kontaktinfo og fulde navne på jer forældre og barn. Det er selvfølgelig vigtigt, at I ved opskrivning har sat jer ind i, hvad det er vi tilbyder og om det er noget, I kan se jer selv i. I bedes derfor læse vores hjemmeside grundigt igennem. Vi inviterer selvfølgelig altid familier på ventelisten på besøg før opstart, så vi kan forventningsafstemme. Der vil blive tilbudt en plads ud fra sammensætningen af børnenes alder og altså ikke efter anciennitet på ventelisten.

Hvis I får tilbuddet om en plads, tilbyder vi hjemmebesøg, hvor vi skriver kontrakt og efterfølgende åbner op for små korte forbesøg i vores åbningstid 1-2 måneder før opstart.

 

VIGTIGT AT HAVE FOR ØJE:

Der er flere ting I skal være opmærksomme på ved at lade jeres barn skrive op i en privat pasningsordning:

  1. At der ikke ydes kommunal friplads til børn i privat pasningsordning, som det ser ud nu.
  2. At kommunen ikke udbetaler barselsdagpenge eller hjemmepasningstilskud samtidig med tilskud til pasning i privat pasningsordning. Så med mindre I er fleksible, vil I derfor være nødt til at aftale ferie eller orlov med jeres eventuelle arbejdsgiver i opstartsfasen her. Det er selvfølgelig stadig en mulighed at starte op de sidste fjorten dage af barslen, da betaler I blot selv det fulde beløb uden tilskud.
  3. At det kræver bil at komme hertil med mindre I bor i fx Svejstrup.
  4. Vores åbningstider er faste og er fra kl. 8.00-16.00
  5. Hvis passer har sygedage, påhviler det jer selv at finde alternativ løsning.