ledige pladser

 

Vi tilbyder nedenstående pladser – kun fuldtidspladser – og søger til vores 2024-pladser børn mellem 11 mdr. og 1,5 år:

 

Maj 2024

August 2024

September 2024

Januar 2025

Februar 2025

April 2025

 

Vi anbefaler, at I skriver jeres barn op i god tid til vores ledige pladser. Pladssituationen kan dog ændre sig, hvis en familie fx flytter. Så selvom jeres behovsdato ikke matcher vores ledige pladser, kan I med fordel alligevel skrive jeres barn op til den behovsdato/-er I har. Skulle vi få en uventet ledig plads, der matcher jeres behov, vil vi kontrakte jer.

Ved opskrivning send os blot en e-mail med jeres barns fødselsdato, behovsdato for pasning, adresse, kontaktinfo og fulde navne på jer forældre og barn. Det er selvfølgelig vigtigt, at I ved opskrivning har sat jer ind i, hvad det er vi tilbyder og om det er noget, I kan se jer selv i. I bedes derfor læse vores hjemmeside grundigt igennem. Vi inviterer selvfølgelig altid familier på ventelisten på besøg før opstart, så vi kan forventningsafstemme.

Hvis I får tilbuddet om en plads, tilbyder vi hjemmebesøg, hvor vi skriver kontrakt og efterfølgende åbner op for små korte forbesøg i vores åbningstid 1-2 måneder før opstart.

 

VIGTIGT AT HAVE FOR ØJE:

Der er flere ting I skal være opmærksomme på ved at lade jeres barn skrive op i en privat pasningsordning:

 

  1. At der ikke ydes kommunal friplads til børn i privat pasningsordning, som det ser ud nu.
  2. At kommunen ikke udbetaler barselsdagpenge eller hjemmepasningstilskud samtidig med tilskud til pasning i privat pasningsordning. Så med mindre I er fleksible, vil I derfor være nødt til at aftale ferie eller orlov med jeres eventuelle arbejdsgiver i opstartsfasen her. Det er selvfølgelig stadig en mulighed at starte op de sidste fjorten dage af barslen, da betaler I blot selv det fulde beløb uden tilskud.
  3. At det kræver bil at komme hertil med mindre I bor i fx Svejstrup.
  4. Vores åbningstider er faste og er fra kl. 8.00-16.00
  5. Hvis passer har sygedage, påhviler det jer selv at finde alternativ løsning.