Rytmen

Rytmer for det helt lille barn er vigtige og giver tryghed, og vi værner om en genkendelig dagsrytme og årsrytme med tilbagevendende traditioner forbundet til højtiderne og årstiderne. Den ene afløser den anden, så der er en glidende overgang fra forberedelse til den ene fest til den næste. Blandt andet afholder vi en høstfest, hvor også forældre og søskende er indbudt. De andre fester er som regel mindre fejringer. Dagsrytmen er den samme året rundt med faste tider for spisning, leg og søvn. Vi har fx morgensamling hver morgen med navnesang og fagtesange inden frugt og brød. Det er i tiden fra kl. 8.45 til 9.15, så her beder vi om, at jeres barn er afleveret inden eller bagefter. Vi bestræber os for at komme ud hver dag efter morgensamling, og med årstidernes skiften vil vi i sommerhalvåret opholde os mere udendørs og have måltiderne ude også, hvis vejret er til det. Vores dag ser således ud:

 

Kl. 8.00-8.40 – Ankomst/ leg/ klargøring til samling

Kl. 8.45 – 9.15 – Morgensamling og frugt/ brød

Kl. 9.30 – 10.30 – I haven og lege/ på tur

Kl. 10.45 -11.30 – Frokost

Kl. 11.30-12.15 – Putning af børn

Kl. 14.00-15 – Løbende eftermiddagsmad

Fra kl. 14.30-  Afhentning

 

De børn, der sover to lurer bliver naturligvis puttet, når trætte om morgenen eller tidlig formiddag. Er jeres barn klar til at sove med det samme, I ankommer, kan det i starten være en god ide at I putter jeres barn her. De første gange går én af os med ud og fortæller barnet at vi kommer ud, når det vågner. Efter nogle gange er det fint vi lige får hilst på hinanden i døren inden I putter jeres barn selv. Og efter nogle uger, kan I fint italesætte, hvad der skal ske og gå direkte til barnevognen.

Vi vægter udelivet højt, men vi vægter i lige så høj grad at give børnene en dagligdag uden stress og jag. Er der dage vi ikke når ud, eller ikke kommer i gang med en planlagt aktivitet, så er det sådan det er. Som regel har vi voksne en hverdagsaktivitet parallelt med børnenes frie leg, og mange gange er børnene der, hvor vi voksne er og vil rigtig gerne være med til det vi laver. Om vi bager rugbrød, river, fejer, sår, planter, saver eller lign. Vi ser legen som umådelig vigtig. Et frirum, hvor børnene kopierer den verden de lever i, og dermed gennemgår en kæmpe læringsproces. Bliver vi inviteret ind i en leg, tager vi imod invitationen, og nogle aktiviteter kræver selvfølgelig bare at vi, som de voksne, er med. Voksen-barn tumlelege eller der hvor barnet vil hjælpe en voksen med noget, er noget vi er opmærksomme på at give plads til. Det er for alvor der, hvor tilknytningen i særdeleshed får mulighed for at næres af nærværet og den fælles glæde ved en fælles aktivitet. Vi har dejlige indendørsmuligheder, hvor vi bruger hele stueetagen, og en skøn have, som vi nyder at være ude i med udsigt til åbne vidder. Haven er under løbende udvikling, så vi kan tilbyde børnene gode muligheder for udforskning, sanseoplevelser, motoriske udfordringer mv. Vi følger også årets rytme ved at passe på jorden og på det der kommer op af den. Vi høster og spiser af havens frugt og grønt. Vi tager også af og til på små trækvognsture ud af vejen og hilser på naboernes heste eller går ind til vores nærmeste nabo, som har en bondegård med køer, kalve, høns og katte. Her er det fantastisk at bo på landet og kunne følge årets gang og rytme med landmandens aktiviteter på markerne omkring os. Af dyr har vi selv to børnevenlige katte.

Sang, rim og remser bruger vi pædagogisk og understøttende i vores dags- og årsrytme. De passer enten til den aktivitet vi er i gang med eller årstiden. Når vi har samling om morgenen, er det de samme fagtesange vi synger for en periode på cirka tre uger, så børnene rigtigt kan lære dem. Men vi bruger også sang til dagens overgange, til lege, fødselsdage og andre højtider eller når et barn har brug for trøst. Vi oplever at sangen sætter en blid stemning, som gør hverdagens overgange eller savn nemmere for børnene at være i. Alt det en sang kan være i den givne situation: opløftende, beroligende, igangsættende etc. har utrolig stor værdi for, at vi føler det gode fællesskab og at alle føler sig vigtige og hold af.