Pædagogik

 

“Verden er god!”

“Al opdragelse er selvopdragelse”

“Tag imod barnet med ærefrygt,

Opdrag det i kærlighed

Lad det gå i frihed”

– Rudolf Steiner

 

At tage vare på andre folks børn er et stort tillidshverv. Ifølge Rudolf Steiner det mest ærefulde hverv, fra hvem vores pædagogik netop tager afsæt i. Og vi er helt enige. Rudolf Steiner er manden bag det antroposofiske menneskesyn med mennesket som krop, sjæl og ånd og barnet som ligeværdigt med den voksne – ikke at forveksle med ligestillet. Han deler menneskets liv op i syv-års perioder, hvor det i barnets første 7 år er vigtigt at “tale” til barnets sanser fremfor barnets tankeverden, og fremfor alt lade det lille barn forundres før det forklares. Barnet er i den periode meget krop og i ét med sin omverden, hvorfor barnet efterligner og gør som vi. Vi bestræber os derfor på at gøre os umage med at være gode forbilleder og sætte en god stemning, så børnene oplever verden som et godt og trygt sted at udvikle sig i. Vigtigst af alt inden for Steiner pædagogikken er vores kærlighed til børnene og vores til stadighed arbejde med os selv. Al opdragelse er selvopdragelse og vi er os hver dag bevidste om vigtigheden af de stemninger vi svøber barnet i, hvordan vi selv er i verden og hvordan vi taler til og om hinanden. Pædagogikken må altid være i bevægelse, og vores mål er altid at reflektere over vores pædagogiske praksis og deraf tage ved lære. Det er sundt for børnene at se voksne, der tør udvikle sig, og børnene er jo i sandhed vores største læremestrer. Glæde, fællesskabsfølelse og nærvær er vores kerneværdier.

Indenfor Steiner pædagogikken lægges der i forhold til det sanselige særligt vægt på prioriteringen af nærende måltider – vi vægter måltiderne som værende økologisk og fortrinsvist plantebaseret – æstestiske rammer, legetøj af naturmaterialer, respekt for rytmer, der veksler mellem indadvendt og udadvendt aktivitet i dagsrytmen, i ugen og året rundt. Hvad angår rytmen, så vægter vi her primært dagsrytmen og årets gang med årstidrelaterede aktiviteter. Det sanselige vægtes også i barnets kropslige møde med naturen og naturkræfterne.

 

Ud over afsæt i Steiner pædagogikken er vi meget inspireret af nyere tids strømninger inden for udviklingspsykologien som alle falder i god tråd med Steiner pædagogikken. Vi vejleder og guider kærligt i øjenhøjde, når det er nødvendigt. Vi bestræber os på at være tydelige, sådan så der er overensstemmelse mellem det vi siger og det vi mener. Vi er bevidste om at sætte en stemning, som nærer børnene og arbejder hver dag på at pleje og vedligeholde tilknytningen. Vi er oprigtigt interesseret i hvert enkelt lille barns væsen og har tillid til at barnet altid gør sit bedste ud fra de forudsætninger barnet har. Vi vil altid stille os nysgerrige og lyttende overfor, hvad det er barnet prøver at kommunikere verbalt såvel som non-verbalt og spejler barnets følelser, så det føler sig anerkendt og forstået. Vi er os meget bevidste om, at en sund og kærlig tilknytning mellem barnet og os voksne er den allervigtigste forudsætning for at barnet kan udvikle sig sundt og føle sig tryg, fri og elsket som det er. Vi giver plads til at børnene hverisær kan være dem de er og være medbestemmende, uden at de er i tvivl om, at vi som de voksne bærer og leder dagen.

Af nyere tids inpsiratorer er Gordon Neufelds tilknytningspsykologi, Anette Prehns “Hen-imod-sprog” (“Hjernesmart pædagogik”), det nye børnesyn formidlet af Fie Hørby fra Blackbird Institute, og Elaine N. Aarons viden om særligt sensitive børn. Begge har vi deltaget i flere af Gordon Neufelds kurser om børn og tilknytning faciliteret af Acting Regional Director for Gordon Neufeld i Danmark, Grete Lyngdorf. Det er den bedste gave vi har givet os selv og vi kan kun anbefale alle forældre, bedsteforældre eller fagpersoner, der arbejder med mennesker, at deltage i Gordon Neufeld kurser. Vi er så heldige at selveste Grete Lyngdorf er bosiddende i Skanderborg og det er muligt at deltage i fysiske såvel som online kursusforløb. Online forløbene er tilrettelagt så de kan tages fleksibelt og som det passer de fleste børnefamiliers hverdag. Se mere på Velkommen – Neufeld Kurser i Danmark